Оценка недвижимости

Оцінка нерухомості — одна з послуг, які надає компанія «ТЕДО». Наші фахівці проведуть оцінку будь-якого типу нерухомості відповідно до законодавства України.

Оцінка нерухомості у Києві та Київській області

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:

 • створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що перебуває у комунальній власності;
 • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств ) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
 • виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
 • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
 • приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
 • переоцінки основних фондів для бухгалтерського обліку;
 • оподаткування майна згідно з законом;
 • визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
 • в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Експертна оцінка житлових будинків, як і оцінка нерухомості інших типів, часто необхідна у випадках:

 1. для оподаткування при продажу, дарування, міни;
 2. для передачі нерухомості під заставу (кредитування);
 3. для пред'явлення в суді, зокрема при розділі майна;
 4. для переоформлення права власності при спадкуванні.

Особливістю оцінки житлових будинків є те, що в більшості випадків при оцінці будинку потрібно також проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на який розташований цей будинок.

Оціночна вартість нерухомого майна (об'єктів нерухомості), крім об'єктів незавершеного будівництва визначається шляхом застосування порівняльного підходу та з урахуванням інформації про продаж нерухомого майна (об'єктів нерухомості), що продано не більше ніж за шість місяців до дати проведення оцінки, або пропонується для продажу на дату проведення оцінки.

Загальним алгоритмом застосування порівняльного підходу є:

 • ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав, тобто встановлення відповідності такого об'єкта наявним вихідним даним та інформації про нього;
 • підбір об'єктів порівняння;
 • визначення характеристик, що підлягають коригуванню;
 • внесення поправок;
 • визначення вартості об'єкта оцінки шляхом узгодження отриманих величин вартостей об'єктів порівняння.

Оціночна вартість об'єкта оцінки з урахуванням його індивідуальних характеристик і особливостей може за вибором суб'єкта оціночної діяльності визначатися шляхом застосування інших методичних підходів, передбачених національними стандартами оцінки.

Супутні послуги