Розподіл нерухомості

Поділ нерухомості: вартість, документи

ВАРТІСТЬ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
договірна
  • План приміщення або технічний паспорт;
  • план або малюнок від руки плану після перепланування.

У відповідності зі ст. 364 Цивільного кодексу України, співвласник має право на виділення у натурі частки із майна, що перебуває у спільній частковій власності.

У відповідності з Інструкцією щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна від 18.06.2007 N 55, об'єкти нерухомого майна, а також єдині майнові комплекси, що належать на праві власності і розташовані на одній земельній ділянці, можуть бути поділені на самостійні об'єкти нерухомого майна.

Поділ на самостійні об'єкти нерухомого майна провадиться відповідно до законодавства з наданням кожному об'єкту поштової адреси.

Що потрібно для розподілу нерухомості

При підготовці документів про поділ нерухомого майна БТІ проводять такі дії:

  • уточнюється кількість основних будинків і допоміжних будівель, що входять до складу об'єкта нерухомого майна, виявляються і вносяться до матеріалів технічної інвентаризації поточні зміни в будинках, будівлях, спорудах;
  • за відсутності нотаріально посвідченого договору чи рішення суду щодо порядку користування будинками, будівлями та спорудами беруться до уваги заяви всіх співвласників, підписи яких засвідчені нотаріально.

Після цього готується Висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна.

Розрахунок часток у спільній власності на об'єкти нерухомого майна виконується за заявами всіх співвласників об'єктів нерухомого майна.

У разі невідповідності розмірів часток , указаних у правовстановлювальних документах , реальним часткам за згодою всіх співвласників здійснюється розрахунок відповідних часток нерухомого майна з метою отримання відповідних правовстановлювальних документів.

При розрахунку частки кожного співвласника в будинку необхідно визначити всю внутрішню площу будинку, а також площу, яка належить кожному співвласнику окремо.

Визначення вартості малоповерхових будинків , будівель та споруд проводиться за Збірником укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів - аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд ( додаток до наказу Фонду державного майна України та Держжитлокомунгоспу України від 23.12.2004 р.

Зношеність будинків визначається за їх конструктивними елементами відповідно до вимог чинних нормативних документів з цих питань.

Розрахунок розміру часток у спільній частковій власності на квартири, що приватизуються, провадиться відповідно до додатка 1 Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом ГосжилкоммунхозаУкраина від 15.09.92 N 56.

БТІ готує Висновок щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об'єкта нерухомого майна для укладення договору про виділення в натурі частки з об'єкта нерухомого майна або договору про виділ частки з об'єктів нерухомого майна, що є спільній частковій власності.