Розробка всіх видів проектів землеустрою для відведення земельних ділянок

Одним з найскладніших процесів у землеустрої є розробка та погодження проекту відведення земельних ділянок у приватну власність або в оренду.

Відповідно до Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. (із змінами про доповненнями), проект землеустрою - сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити протягом 5-10 і більше років.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складають у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

 • завдання на розробку проекту землеустрою; пояснювальну записку; копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та / або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної або комунальної власності);
 • письмову згоду землевласника ( землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення ) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;
 • довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування ( у разі формування земельної ділянки);
 • відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів);
 • розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 • розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
 • акт прийому-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 • акт перенесення в натуру (на місцевість ) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особогорежима використання земель за їх наявності ( у разі формування земельної ділянки);
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок; викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) у разі формування земельної ділянки;
 • матеріали погодження проекту землеустрою.