НОВИНИ

15 листопада 2017 року прийнята постанова Кабміна № 869, що вносить відповідні зміни в чинне законодавство.

До Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури внесені зміни, які полягають у тому, що уряд виключив можливість проходження професійної атестації громадянами, що не одержали вищу освіту за відповідним напрямом професійної атестації.

До професійної атестації допускаються архітектори, інженери-проектувальники, інженери технічного нагляду та експерти. Відповідно до кваліфікаційних вимог для отримання сертифіката, особа в обов’язковому порядку повинна мати вищу освіту за напрямом професійної атестації та стаж роботи за професійним спрямуванням не менше трьох років.

Документи

Окрім того, що необхідно відповідати згаданим вище вимогам, також для проведення професійної атестації потрібно подати завірені в установленому порядку копії наступних документів:

  • документ, який засвідчує здобуття особою вищої освіти;
  • документи, що підтверджують трудову діяльність і стаж роботи за фахом;
  • документи, про підвищення кваліфікації за останні 5 років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації.

Підстави для відмови

Підставами для відмови у видачі сертифіката є:

  1. невідповідність особи кваліфікаційним вимогам,
  2. непідтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації або знань,
  3. виявлення в поданих документах недостовірної інформації.