НОВИНИ

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих до експлуатації об’єктів будівництва» розроблено Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

В цьому Порядку наголошується на основах проведення обстеження, які вже введені в експлуатацію та експлуатуються.

На сьогоднішній день є багато об’єктів , які введені в експлуатацію вже більше 50 років без комплексного технічного обстеження їхнього технічного стану – це є одна з причин більшості аварійних випадків. З метою усунення таких випадків, Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України була розроблена відповідна Постанова для добримання надійності та безпеки об’єктів будівництва.

Постанова «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих до експлуатації об’єктів будівництва»

Зі слів заступника Міністра, процедура обстеження не є обов’язковою, але відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» власники об’єктів зобов’язані забезпечити безпеку експлуатації об’єкта та навмисно не спричиняти можливі аварійні ситуації.

Обстеження має за мету виявлення відмінностей від технічного регламенту фактичного стану будівлі та має спрогнозувати заходи, щодо усунення всіляких відхилень та забезпечити його поліпшення.

Сама процедура обстеження являє собою оцінку відповідності основним вимогам до будівель та конструкцій, яка має проводитися у відповідності до технічного регламенту .також процедура передбачає прийняття обґрунтованих заходів, щодо забезпечення надійності та безпеки у користуванні майном в період існування будівлі. Проведення обстеження об’єкта здійснюється експертами, які зобов’язані пройти професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до ст. 17, Закону України « Про архітектурну діяльність»